ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม

03 มีนาคม 2566

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา